B kullet

Soltrollet Sibirkatt

No*Soltrollets B-kull ble født 26 juni 2015.

Mor: Atlanta Talan for Manchzhury

Far: No* Grensedalen Irek

Copyright © All Rights Reserved